Ako vytvoriť Flipbooky s vysokým rozlíšením

Rozlíšenie flipbooku má nepochybne veľký vplyv na používateľskú skúsenosť. Myslím, že si to uvedomujú aj mnohí vydavatelia, keďže často dostávame otázky o rozlíšení našich flipbookov. „Flipbook, ktorý som vytvoril, nie je taký jasný ako pôvodný PDF; text a obrázky sú trochu nejasné. Môžem ešte niečo nastaviť?" Pozrime sa ako na to vytvárať flipbooky s vysokým rozlíšením na zlepšenie zážitku zo sledovania.

Ako vytvoriť flipbooky s vysokým rozlíšením

Aké faktory ovplyvňujú rozlíšenie flipbooku

Rozlíšenie flipbooku závisí od rozlíšenia pôvodného PDF/obrázku a od toho, ako funguje renderovací modul v programe.

  • Originál PDF/obrázok: Či už ste importovanie súborov PDF alebo obrázkov, odporúčame zachovať rovnakú veľkosť stránky PDF alebo obrázka (šírku a výšku), aby sa po importe do programu neroztiahli.
  • Vykresľovacie motory: V súčasnosti sú k dispozícii 4 vykresľovacie stroje vo verzii Windows a 3 pre verziu Mac. Vo verzii Windows programu- New Engine, Text HD, Ghostscript, Library. Vo verzii Mac ton program- New Engine, Text HD, Library

Ako zvolíme renderovací mechanizmus pri importe PDF?

1. Nový motor

[New Engine] dokáže vo všeobecnosti vykresliť stránky s lepšou kvalitou bez ovplyvnenia rýchlosti načítania. Toto je tiež predvolený renderovací modul pre naše programy.

2. Text HD

[Text HD] je vektorový renderovací modul, čo znamená, že text v PDF sa môže zväčšiť na ľubovoľnú veľkosť bez straty rozlíšenia. Tento engine však nie je 100% dokonalý, aj keď môže zvýšiť rozlíšenie textu, existujú určité nevýhody, napríklad súbory flipbooku vykreslené pomocou tohto motora môžu byť veľmi veľké. Väčšie vysoké rozlíšenia môžu zaberať veľa šírky pásma a spomaliť čas načítania. Tento nástroj tiež neodporúčame používať, ak máte v súbore PDF vložené písma.

3. Ghostscript (vo verzii Windows)

Môžete tiež použiť nástroj Ghostscript, ak nemáte špeciálne požiadavky na rozlíšenie stránok flipbooku. Je to motor, ktorý sa nikdy nepokazí.

4. Knižnica

[Library] je najzákladnejší renderovací engine. Dokáže vykresliť väčšinu súborov PDF bez akýchkoľvek chýb, ale stránky vykreslené týmto nástrojom môžu vyzerať nejasne. Odporúčame, aby ste tento motor používali len vtedy, keď iné motory nefungujú správne.

ako vytvoriť nástroje na vykresľovanie flipbookov s vysokým rozlíšením

Porovnanie výkonu motora

Rozlíšenie: Text HD > New Engine > Ghostscript > Library
Porovnanie rýchlosti: Knižnica > Ghostscript > Nový modul > Text HD
Veľkosť výstupného súboru: Text HD > New Engine > Ghostscript > Library

Existujú nejaké iné nastavenia okrem týchto?

Okrem zlepšenia rozlíšenia pôvodného PDF/obrázku a prechodu na vhodnejší renderovací engine môžete zmeniť aj obrazový formát výstupných stránok a parametre stránky.

ako vytvoriť kvalitu stránky flipbookov s vysokým rozlíšením

Prehľadnejšie stránky budú mať za následok väčšie dátové súbory a dlhé časy načítania. Preto je namiesto snahy o najvyššie rozlíšenie dôležitejší výber toho správneho.

Zhrnutie

Aby som to zhrnul, päť nižšie uvedených metód vám pomôže zlepšiť rozlíšenie vášho flipbooku.

  • Zlepšite kvalitu svojich pôvodných PDF/obrázkov.
  •  Vyberte najlepší renderovací modul pre vaše PDF/obrázky.
  • V nastaveniach kvality stránky použite [PNG].
  • Vyberte inú možnosť v parametri kvality stránky.
  • V [Settings] povoľte [Page Quality Optimization].
ako vytvoriť optimalizáciu kvality stránky flipbookov s vysokým rozlíšením

Naučili ste sa triky! Vyskúšajte to s vašimi PDF/obrázkami v programe! Ak máte ďalšie otázky, pokojne nám zanechajte správu.

Kategórie

Obsah

Najnovšie príspevky