Dịch / Hiệu đính Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ

Hạn cuối: 11/11/2022

Flipbuilder luôn tận tâm để tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Để phục vụ tốt hơn người dùng nói các ngôn ngữ khác nhau, giao diện người dùng Flip PDF Plus hiện có sẵn ở một số ngôn ngữ khác nhau. Với tư cách là người dịch, bạn có thể giúp hiệu đính các bản dịch hiện có hoặc tạo bản dịch cho một ngôn ngữ mới (từ tiếng Anh sang một ngôn ngữ không phải tiếng Anh). Hãy tham gia và giúp chúng tôi dịch Flip PDF Plus, làm cho nó khả dụng hơn cho người dùng trên toàn thế giới!


Thông tin chi tiết:

  1. Nếu bạn muốn tham gia vào nhiệm vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ help@flipbuilder.com và cho chúng tôi biết ngôn ngữ bạn muốn dịch.
  2. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tệp cấu hình ngôn ngữ tương ứng và mã giấy phép (hết hạn sau 30 ngày) để kích hoạt chương trình.
  3. Có khoảng 5000 từ tiếng Anh cần được dịch / hiệu đính, và sau khi bạn dịch hoặc hiệu đính xong, vui lòng gửi tệp cấu hình ngôn ngữ của bạn qua email cho chúng tôi.
  4. Chúng tôi sẽ xem xét bản dịch của bạn và trả lời bạn trong vòng 5 ngày.


Đối với những người cung cấp bản dịch chất lượng, chúng tôi sẽ cung cấp mã cấp phép trọn đời cho Flip PDF Plus!


Bắt đầu dịch / hiệu đính

Bước 1: Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống và cài đặt Flip PDF Plus với bảng dịch. Bảng dịch sẽ xuất hiện sau khi bạn khởi chạy Flip PDF Plus.

https://download.flipbuilder.com/flippdf2/Flip_PDF_Plus_with_translator.zip

Biên tập viên dịch

Bước 2: Đây là hai tình huống:

Tình huống 1 - Bản dịch hiệu đính:

Nhấp vào [Nhập cấu hình] để nhập tệp cấu hình ngôn ngữ (* .json).

Nhập cấu hình

Tình huống 2 - Tạo bản dịch cho một ngôn ngữ mới

Nhấp vào [Tạo tệp mới] để tạo tệp cấu hình ngôn ngữ mới.

Tạo một tệp mới

Bước 3: Nhấp vào [Lưu dưới dạng] để chọn trước thư mục lưu cho tệp cấu hình đã sửa đổi.

Lưu thành

Bước 4: Dịch tiếng Anh sang ngôn ngữ đích và điền vào ô nhập bên dưới bản dịch tiếng Anh.

ngôn ngữ tartget

Bước 5: Xem lại và gửi

Khi bạn đã dịch xong hoặc hiệu đính, vui lòng xem lại bản dịch của bạn và gửi tệp cấu hình ngôn ngữ (* .json) tới help@flipbuilder.com


Mẹo & Thủ thuật

  1. Vui lòng không sử dụng bản dịch máy.
  2. Giữ bản dịch của bạn chính xác và ngắn gọn.
  3. Vui lòng chọn một thư mục để lưu tệp cấu hình trước khi dịch hoặc hiệu đính. Bản dịch của bạn sẽ được lưu tự động trong thư mục đã chọn.
  4. Giữ bản dịch càng ngắn gọn và đơn giản càng tốt để tránh các sự cố sắp chữ như tràn văn bản.
  5. Sau khi chọn [Tự động áp dụng], bản dịch của bạn sẽ được lưu và áp dụng ngay lập tức. Nếu bạn bỏ chọn [Tự động áp dụng], vui lòng nhấp vào nút “Áp dụng cấu hình” để lưu các thay đổi của bạn theo cách thủ công.

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất