Cập nhật: Flipbuilder là 100% An toàn cho Lỗ hổng Log4j

Rất nhiều khách hàng đã hỏi về vấn đề Log4j. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bảo mật của tất cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi ngay sau khi chúng tôi nhận được thông báo. Flipbuilder là 100% an toàn và không có rủi ro về lỗi Log4j, vì Flipbuilder KHÔNG SỬ DỤNG Log4j trong các dịch vụ lưu trữ trực tuyến của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn nhúng sách của chúng tôi vào […]

Dịch / Hiệu đính Giao diện Người dùng Đa ngôn ngữ

Flipbuilder luôn tận tâm để tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Để phục vụ tốt hơn người dùng nói các ngôn ngữ khác nhau, giao diện người dùng Flip PDF Plus hiện có sẵn ở một số ngôn ngữ khác nhau. Với tư cách là người dịch, bạn có thể giúp hiệu đính các bản dịch hiện có hoặc tạo bản dịch cho một ngôn ngữ mới (từ tiếng Anh sang một ngôn ngữ không phải tiếng Anh). Tham gia và […]