Cập nhật: Flipbuilder là 100% An toàn cho Lỗ hổng Log4j

Rất nhiều khách hàng đã hỏi về vấn đề Log4j.

Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ bảo mật của tất cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi ngay sau khi chúng tôi nhận được thông báo. Flipbuilder là 100% an toàn và không có rủi ro về lỗi Log4j, vì Flipbuilder KHÔNG SỬ DỤNG Log4j trong các dịch vụ lưu trữ trực tuyến của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn nhúng sách của chúng tôi vào trang web của riêng bạn trên máy chủ có lỗi Log4j, bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của mình để cập nhật.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các vấn đề Lỗ hổng Log4j từ nền tảng Apache

Flipbuilder sẽ luôn cố gắng hết sức để xây dựng một công cụ tốt hơn cho nhu cầu của bạn.

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất