Uppdatering: Flipbuilder är 100% säkert för Log4j-sårbarheter

Många kunder frågade om Log4j-problemet. Vi har kört en fullständig säkerhetskontroll av alla våra onlinetjänster direkt efter att vi fått besked. Flipbuilder är 100% säker, och fri risk för Log4j-brister, för Flipbuilder ANVÄND INTE Log4j i våra online-värdtjänster alls. Men om du bäddar in våra böcker i […]

Översätt/korrekturläsa flerspråkigt användargränssnitt

Flipbuilder är dedikerade till att göra de bästa produkterna möjliga. För att bättre betjäna användare som talar olika språk är Flip PDF Plus användargränssnitt nu tillgängligt på ett antal olika språk. Som översättare kan du hjälpa till att korrekturläsa befintliga översättningar eller skapa översättningar för ett nytt språk (från engelska till ett icke-engelska språk). Gå med och […]