Ενημέρωση: Το Flipbuilder είναι 100% ασφαλές για ευπάθειες Log4j

Πολλοί πελάτες ρωτήθηκαν για το ζήτημα Log4j. Πραγματοποιήσαμε πλήρη έλεγχο ασφαλείας όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών μας αμέσως μόλις λάβουμε ειδοποίηση. Το Flipbuilder είναι 100% ασφαλές και δεν υπάρχουν κίνδυνοι των ελαττωμάτων του Log4j, για το Flipbuilder ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ καθόλου το Log4j στις διαδικτυακές υπηρεσίες φιλοξενίας μας. Ωστόσο, αν ενσωματώσετε τα βιβλία μας στο […]

Μετάφραση/Εγγραφή Πολυγλωσσικής διεπαφής χρήστη

Το Flipbuilder είναι αφοσιωμένο στην παραγωγή των καλύτερων δυνατών προϊόντων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, η διεπαφή χρήστη Flip PDF Plus είναι πλέον διαθέσιμη σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Ως μεταφραστής, μπορείτε να βοηθήσετε στη διόρθωση υπαρχουσών μεταφράσεων ή στη δημιουργία μεταφράσεων για μια νέα γλώσσα (από τα αγγλικά σε μια μη αγγλική γλώσσα). Εγγραφείτε και […]