Cập nhật chính sách cho nội dung lưu trữ hết hạn

Khi đại dịch COVID-19 nhấn chìm thế giới, các doanh nghiệp nhỏ phải vật lộn để tồn tại. Cung cấp các dịch vụ bền vững luôn là một trong những ưu tiên chính của chúng tôi. Chúng tôi biết nó khó khăn như thế nào và nó có ý nghĩa như thế nào đối với các doanh nghiệp nhỏ khác hiện nay. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ quyết định thay đổi chính sách dịch vụ bổ sung lưu trữ, nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng của chúng tôi một cách thiện chí.

Dưới đây là những thay đổi chính:

1. Nội dung lưu trữ không có cài đặt riêng tư và kiếm tiền sẽ vẫn tồn tại sau khi hết thời gian lưu trữ trả phí.

2. Khán giả của bạn và bạn có thể xem và chia sẻ nội dung miễn phí.

3. Biểu ngữ FlipBuilder sẽ được hiển thị trên nội dung đã hết hạn của bạn.

4. Biểu ngữ sẽ chỉ hiển thị các tính năng của FlipBuilder. Bạn cần mua dịch vụ bổ trợ lưu trữ để xóa biểu ngữ.

5. Nội dung hết hạn của bạn có được gửi đến Google hay không phụ thuộc vào cài đặt SEO của bạn.

6. Bạn có quyền vô hiệu hóa và xóa nội dung trong  Phần "Quản lý sách".

Bản cập nhật chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2022.

Bằng cách áp dụng các thay đổi trên, FlipBuilder đã cập nhật điều khoản dịch vụ cho phù hợp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại help@flipbuilder.com. Sự hài lòng của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của chúng tôi.

Đội FlipBuilder

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất