Policyuppdatering för utgånget värdinnehåll

När covid-19-pandemin uppslukar världen kämpar små företag för att överleva. Att tillhandahålla hållbara tjänster är alltid en av våra främsta prioriteringar. Vi vet hur svårt det är och vad det betyder för andra småföretag just nu. Det är därför vi kommer att besluta att ändra policyn för värdtilläggstjänster, som syftar till att stödja vår klient i god tro.

Här är de viktigaste ändringarna:

1. Värdinnehållet utan privata och intäktsgenererande inställningar förblir live efter att den betalda värdperioden har löpt ut.

2. Din publik och du kan se och dela innehållet gratis.

3. En FlipBuilder-banner kommer att visas på ditt utgångna innehåll.

4. Bannern kommer endast att visa FlipBuilders funktioner. Du måste köpa värdtilläggstjänsten för att ta bort bannern.

5. Huruvida ditt utgångna innehåll skickas till Google beror på din SEO-inställning.

6. Du förbehåller dig rätten att inaktivera och radera innehållet i  avsnittet "Hantera böcker"..

Policyuppdateringen träder i kraft den 21 mars 2022.

Genom att anta ovanstående ändringar har FlipBuilder uppdaterat användarvillkor följaktligen.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss på help@flipbuilder.com. Din tillfredsställelse är alltid vår första och enda prioritet.

FlipBuilder Team

Kategorier

Innehållsförteckning

Senaste inläggen