Sử dụng hình ảnh và âm thanh để kể một câu chuyện ngắn bằng sách lật

Đôi khi những câu chuyện được kể hay nhất trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta là những câu chuyện được kể bằng hình ảnh và âm thanh. Một số người đam mê video có thể tranh luận rằng hầu hết là, nếu không phải là tất cả. Trong khi tại Flipbuilder, chúng tôi là những người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của chữ viết, chúng tôi cũng thấy giá trị của việc thêm hình ảnh vào nội dung bằng văn bản và […]