การใช้ภาพและเสียงเล่าเรื่องสั้นด้วยหนังสือพลิก

บางครั้งเรื่องราวที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลของเราก็คือเรื่องราวที่บอกเล่าด้วยภาพและเสียง ผู้ที่ชื่นชอบวิดีโอบางคนอาจโต้แย้งว่าส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นหรือไม่ทั้งหมด ในขณะที่ Flipbuilder เราเชื่อมั่นในพลังของคำที่เป็นลายลักษณ์อักษร เรายังเห็นคุณค่าของการเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ […]