Använda bilder och ljud för att berätta en novell med en blädderbok

Ibland är de bäst berättade historierna i vår digitala tidsålder de som berättas med bild och ljud. Vissa videoentusiaster kan hävda att de flesta är, om inte alla. Medan vi på Flipbuilder tror starkt på kraften i det skrivna ordet, ser vi också värdet av att både lägga till bilder till skriftligt innehåll och […]