Lập kế hoạch nội dung - bố cục và hình ảnh cho sách lật

sách lật9 Tạo sách điện tử không chỉ là một thử thách khi viết nội dung tuyệt vời. Làm cho nội dung đó hấp dẫn về mặt hình ảnh là một phần quan trọng để truyền tải thông điệp của bạn và thể hiện mức độ chuyên nghiệp của bạn. Người đọc ngày nay đang tìm kiếm nhiều hơn là từ ngữ. Các phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa người tiêu dùng trở lại với những câu chuyện về hình ảnh thời trẻ của chúng ta. Sách điện tử được viết tốt nhất hầu như không có giá trị nếu người đọc không bị hình ảnh lôi cuốn hoặc làm lóa mắt.

Hầu hết những người xuất bản sách điện tử đều biết điều này. Họ đã thuê các nhà thiết kế đồ họa để tạo ra hình ảnh và đồ họa thông tin, nhà thiết kế web để làm việc trên bố cục và cực kỳ hiểu biết với bố cục sáng tạo. Sau đó, cùng đến Flipbuilder? và các đối tác của chúng tôi với một cách làm mới và đột nhiên một tập hợp các kỹ năng và ứng dụng không còn phù hợp như trước nữa. Thiết kế sách điện tử không còn giống như thiết kế bố cục của một tạp chí hoặc một ấn phẩm in ấn, mà giống như việc kết hợp một trang web hiện đại lại với nhau. Với khả năng tạo ra các cuốn sách lật với đầy đủ các bộ phim được nhúng, thư viện ảnh, âm thanh, trò chơi đã một lần nữa thay đổi. Để cung cấp một cuốn sách lật được nhúng trong một mẫu chuyển động và có rất nhiều mảnh chuyển động có nghĩa là chúng ta cần suy nghĩ bây giờ giống các giám đốc hơn và ít giống các nhà xuất bản sách hơn.

Điều mà nhà phát triển sách điện tử hiện đại cần chính họ quan tâm (và vâng ngày nay họ là một nhà phát triển có kỹ năng viết hơn là một tác giả có kỹ năng thiết kế định hướng nội dung) chính là những điều mà một nhà sản xuất phim đang xem xét.

Hành trình có hoạt động không?

Người xem / người đọc có muốn ở lại cuộc hành trình không?

Họ có muốn một phần tiếp theo không?

Nếu bạn có thể nhận được 'Có' cho cả ba, bạn nên sẵn sàng quản lý công việc kinh doanh mà chỉ một loạt phim bom tấn mới có thể cung cấp.

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất