Cách làm Brochure trong Indesign

Adobe InDesign is a desktop publishing and typesetting software application produced by Adobe Systems. It can be used to create works such as posters, flyers, brochures, magazines, newspapers, presentations, books and e-books. Best Desktop Digital Publishing Software for eBooks   When you collaborate with Adobe Digital Publishing, Indesign enables graphic designers and production artists to […]

Cách tạo Brochure Du lịch từ Trống

Bạn đang nghĩ ra khỏi hộp? Làm thế nào về việc tạo một tài liệu quảng cáo du lịch hấp dẫn cho những người thích lang thang tự do thay vì chấp nhận rủi ro trong việc xáo trộn trang web hiện tại của bạn chỉ để bao gồm thêm thông tin thông qua việc bao gồm điểm số của các trang. Trong trường hợp bạn không biết, một tờ rơi được thiết kế tốt chắc chắn có rất nhiều […]

Cách làm Brochure

Tài liệu quảng cáo, không giống như áp phích, tờ rơi hay tờ rơi, mang trong mình một lượng lớn thông tin. Thông thường, được thiết kế để hoạt động như bộ mặt của một công ty, một tờ rơi quảng cáo chuyên nghiệp tạo cho công ty ấn tượng đầu tiên và làm cho thương hiệu của một người nổi bật so với phần còn lại. Nếu kế hoạch hành động tiếp theo của bạn là gây ấn tượng với khán giả mục tiêu của bạn về […]