Cách làm Brochure trong Indesign

Adobe InDesign is a desktop publishing and typesetting software application produced by Adobe Systems. It can be used to create works such as posters, flyers, brochures, magazines, newspapers, presentations, books and e-books. Best Desktop Digital Publishing Software for eBooks   When you collaborate with Adobe Digital Publishing, Indesign enables graphic designers and production artists to […]

Cách xuất bản sách in trực tuyến

Bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng của sách điện tử và các tài liệu đọc khác trên mạng, mọi người vẫn thích đến các cửa hàng sách địa phương của họ và tìm một cuốn sách để đọc. Có nhu cầu về sách in, đó là lý do tại sao chúng vẫn nằm trong giá sách. Sách điện tử Lật trang Kỹ thuật số Tạo bởi Flip PDF Tốt nhất […]

Cách tạo sách PDF trong MS Publisher

If you are someone that has completed his/her book and looking to self-publish online, you can do it with the help of a desktop publisher, like MS Publisher. This kind of software gives authors the power to instantly self-publish electronic books as a Portable Document Format (PDF) from their very home computers, and even upload […]

Cách tạo Sách trên Google Tài liệu

A book comprises of ideas written in words, organized in various styles and techniques. As a new writer, ideas pop wherever you are. How can you manage to remember all that come in to your mind? Google docs makes it possible. Digital Page Flip eBook Created by Flip PDF Google Docs is a word processor […]

Cách tạo một cuốn sách trong Powerpoint

This sounds unusual but hey, you can really make a book in Powerpoint! When does it become better than Word?   Interactive Flipbook Created by Flip PDF   Best Desktop Digital Publishing Software for eBooks     Determine the book that you are making. If you are a visual person and you wanted a book […]

Cách tạo một cuốn sách từ Scratch

For every occasion there is a gift. Giving someone a present that is personalized means a lot especially when you made it yourself. It makes the gift more meaningful with a unique touch. If you have time to spare, spend time in making custom made books. They are cost efficient, easy to make and a […]

Cách tạo Sách Tự làm

Have you ever wondered before: “Where does books come from?” or “How do people make books?” When our children ask, it would probably take more than a day for us to explain on how books land our favorite bookstores in multiple copies. While we try to explain each step, they will shoot another question, we […]

Cách xuất bản sách dạy nấu ăn kỹ thuật số

Tình yêu dành cho đồ ăn trong chúng ta là điều gì đó thường xuyên thúc đẩy chúng ta đăng tải những bức ảnh về nó trên Instagram và sửa đổi tinh thần các món ăn được phục vụ tại các nhà hàng. Nếu bạn đã thu hút thành công một số người theo dõi trên các trang mạng xã hội của mình và muốn nâng nó lên một tầm cao thì đã đến lúc bạn nên […]

Cách xuất bản sách trực tuyến

Điều tốt hơn một ý tưởng là có ý tưởng về cách thức và vị trí đặt nó để sử dụng tốt nhất. Đó chính xác là những gì “tự xuất bản” làm cho các tác giả. Nếu bạn đã hoàn thành bản thảo của mình, bạn có thể ngay sau đó tạo sách điện tử và xuất bản trực tuyến, thậm chí nó có thể tăng lên để bán vào […]