Tag: publish ebook with hard cover

Phần mềm Flipbook

Cách xuất bản sách bìa cứng kỹ thuật số

Với việc sách kỹ thuật số đang lan truyền nhanh chóng, ngay cả những tác giả mới chớm nở cũng tìm thấy động lực để tạo ra tiểu thuyết của họ với mức độ phức tạp và phạm vi tiếp cận tối thiểu

Đọc thêm "