Tag: Google Play publishing

xuất bản một cuốn sách
Xuất bản kỹ thuật số

Cách xuất bản sách trên Google Play

Với việc Google Play Books đang nổi lên như một giải pháp thay thế tốt nhất tiếp theo cho Amazon Kindle, giờ đây người viết có thể đạt được mức độ hiển thị tối đa thông qua tài khoản của mình. Nhờ vào

Đọc thêm "