Tag: Flp Books

Xuất bản kỹ thuật số

Cách tạo sách lật tương tác

“Làm cách nào để tạo một cuốn sách lật tương tác?” là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều. Vâng, trong bài viết hôm nay, tôi sẽ chứng minh một số ví dụ thực tế

Đọc thêm "

Chia sẻ nội dung trên mạng xã hội

Khi bạn phát triển một cuốn sách lật, hãy tự hỏi bản thân mục tiêu cuối cùng của bạn là gì? Bây giờ, trừ khi câu trả lời của bạn thực sự không phổ biến, mục tiêu tại một số điểm

Đọc thêm "