Tag: create a book in powerpoint

Cách tạo một cuốn sách trong Powerpoint

Điều này nghe có vẻ bất thường nhưng này, bạn thực sự có thể tạo một cuốn sách trong PowerPoint! Khi nào nó trở nên tốt hơn Word? Xuất bản kỹ thuật số trên máy tính để bàn tốt nhất

Đọc thêm "