Cách tạo Sách 3D Trực tuyến

Tạo sách điện tử hấp dẫn với hiệu ứng chuyển trang 3D, từ các tệp PDF cục bộ của bạn trong một số bước đơn giản, sử dụng phần mềm Flip PDF do Flip Builder phát triển. Đây là một công cụ tuyệt vời cho eMagazines, Cookbook hoặc Business Presentation, có thể đọc liền mạch trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn, TV, điện thoại di động và máy tính bảng. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về […]