Tìm kiếm thêm phản hồi về sản phẩm của chúng tôi

Bạn có phải là người dùng Flip PDF cuồng nhiệt không?

Bạn có làm sách lật TUYỆT VỜI không?

Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi tại flipbuilder@gmail.com và chúng tôi sẽ lập hồ sơ sách của bạn trên trang web, blog VÀ youtube của chúng tôi miễn phí! Chúng tôi muốn chia sẻ sự tuyệt vời của bạn với thế giới.

Ồ và một khi chúng tôi nhận được chúng, chúng tôi sẽ chạy một cuộc thi nhỏ. Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất cho cuốn sách lật của họ sẽ giành được khoản tín dụng $300 để mua bất kỳ gói phần mềm tuyệt vời nào của chúng tôi. Sẽ có một số điều luật và hạn chế nhỏ và tất cả những thứ đó là nhạc jazz, nhưng không có gì nhiều. Chúng tôi thực sự chỉ muốn làm cho bạn nổi tiếng.

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy để chúng tôi!

sách lật8

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất