แท็ก: remote teaching tips

เคล็ดลับการสอนทางไกล
หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้

7 เคล็ดลับการสอนทางไกลสำหรับครูระหว่างการสอนออนไลน์

การสอนทางไกลเป็นโหมดการสอนที่ใช้กันมากที่สุดซึ่งครูทุกคนตั้งเป้าไว้ แต่เคล็ดลับการสอนที่ควรทำคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม "