แท็ก: publish a printed book

จัดพิมพ์หนังสือ
สำนักพิมพ์ดิจิทัล

วิธีการเผยแพร่หนังสือที่พิมพ์ออนไลน์

แม้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการอ่านอื่นๆ ทางออนไลน์จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้คนก็ยังคงชอบไปร้านหนังสือในท้องถิ่นและมองหา

อ่านเพิ่มเติม "