แท็ก: Images

โดยใช้ภาพและเสียง
Flipbooks

การใช้ภาพและเสียงเพื่อเล่าเรื่องสั้นด้วยหนังสือพลิก

บางครั้งเรื่องราวที่เล่าขานได้ดีที่สุดในยุคดิจิทัลของเราก็คือเรื่องราวที่เล่าด้วยภาพและเสียง ผู้ชื่นชอบวิดีโอบางคนอาจแย้งว่าส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น

อ่านเพิ่มเติม "