แท็ก: brand guideline design

เทมเพลตแนวทางแบรนด์
หลักเกณฑ์ของแบรนด์

8 เว็บไซต์เทมเพลตแนวทางแบรนด์สำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบ

แบรนด์ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางภาพที่แข็งแกร่ง ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์ที่สรุปไว้อย่างดี พนักงานของคุณมีแนวโน้มที่จะมั่นใจในความสม่ำเสมอมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม "