วิธีสร้างหนังสือของคุณเองใน Blurb

ทุกวันนี้คุณเก็บภาพของคุณอย่างไร? คนส่วนใหญ่ชอบจัดเก็บภาพถ่ายแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เราสามารถจัดเก็บไว้ในสมุดภาพ แคนวาส ภาพปะติด สมุดภาพ ฯลฯ ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้ชิดกว่ามากในการเก็บความทรงจำของคุณไว้ หากคุณมีภาพถ่ายจำนวนมากและไม่สามารถย่อขนาดภาพโปรดของคุณ […]