Category: remote teaching

เคล็ดลับการสอนทางไกล
หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้

7 เคล็ดลับการสอนทางไกลสำหรับครูระหว่างการสอนออนไลน์

การสอนทางไกลเป็นโหมดการสอนที่ใช้กันมากที่สุดซึ่งครูทุกคนตั้งเป้าไว้ แต่เคล็ดลับการสอนที่ควรทำคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม "
ซอฟต์แวร์หนังสือกิจกรรม
หนังสือกิจกรรม

ซอฟต์แวร์หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ 6 อันดับแรกเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่จำเป็นสำหรับครูและนักเรียน เนื่องจากอีเลิร์นนิงและการศึกษาทางไกลแพร่หลายมากขึ้น หนังสือกิจกรรมดิจิทัลจึงมี

อ่านเพิ่มเติม "