FlipBuilder Blog

Odkryj wszystkie wskazówki i pomysły dotyczące publikacji cyfrowych tutaj

opublikuj ebook

Jak opublikować ebook

Ebook trafia w różne miejsca i może być bezpieczniejszy niż tomy papierowe niszczone w bibliotekach dziedzictwa kulturowego, zdane na łaskę praktyk restauratorskich.

Czytaj więcej "