Πώς να δημιουργήσετε ένα ηχητικό βιβλίο

Τα ηχητικά βιβλία είναι μια θαυμάσια πλατφόρμα για τη μετάδοση γνώσεων και ιστοριών. Ενώ η ευχαρίστηση της ανάγνωσης είναι ένα πράγμα, είναι μια διαφορετική άνεση, όταν κάποιος (ή κάτι) μας διαβάζει, αδιάκοπα. Γι' αυτό τα ηχητικά βιβλία έχουν μεγάλες δυνατότητες για ευρύτερη εμβέλεια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν την τάση ή το περιθώριο να διαβάσουν, ή […]