Cập nhật sản phẩm tháng 12 năm 2020

Chúng tôi đã cập nhật dòng sản phẩm FlipPDF Window của mình để sửa các lỗi do Flash EOL, điều này có thể khiến một số nút và tính năng không phản hồi.

Chúng tôi đặc biệt đề nghị tất cả người dùng tải xuống và cài đặt Ứng dụng Window mới nhất. Nó luôn luôn miễn phí như bình thường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình cập nhật.

Chuyên mục

Mục lục

Bài viết mới nhất