Blog FlipBuilder

Khám phá tất cả các mẹo và ý tưởng xuất bản kỹ thuật số tại đây

tạo một cuốn sách 3D

Cách tạo Sách 3D Trực tuyến

Tạo sách điện tử hấp dẫn với hiệu ứng lật trang 3D, từ các tệp PDF cục bộ của bạn chỉ bằng một số bước đơn giản, sử dụng phần mềm Flip PDF Plus Pro được phát triển bởi

Đọc thêm "
tạo sách trên mac

Cách tạo sách trên Mac

Mọi người có xu hướng khái quát rằng việc rời bỏ Windows để chuyển sang hệ điều hành Mac giống như ngày đầu tiên đến trường. Nghĩ lại. Rời khỏi vùng thoải mái của bạn và với

Đọc thêm "