Blog FlipBuilder

Khám phá tất cả các mẹo và ý tưởng xuất bản kỹ thuật số tại đây

Cách tạo một tập sách nhỏ bằng Flip PDF

Ý tưởng về một tập sách rất đơn giản. Bạn có thể biến đổi các bài thuyết trình lôi cuốn, tài liệu quảng cáo thành nội dung hấp dẫn, tương tác mà mọi người thực sự thấy thú vị. Vì thế

Đọc thêm "