Blog FlipBuilder

Khám phá tất cả các mẹo và ý tưởng xuất bản kỹ thuật số tại đây

cách tạo sách điện tử

Cách tạo một Ebook đa phương tiện

Ngày nay, ranh giới giữa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video đã bị xóa nhòa, khai sinh ra một phương tiện mới được gọi là sách điện tử đa phương tiện. Những sáng tạo kỹ thuật số này

Đọc thêm "