วัน: มีนาคม14, 2013

เนื้อหาที่ปลอดภัยในยุคดิจิทัลใหม่ – การปกป้องเนื้อหาผ่านฟลิปบุ๊ก

ในขณะที่การบริโภคสื่อกลายเป็นมือถือมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นที่ชัดเจนว่าวิธีการแบ่งปันเนื้อหาแบบดั้งเดิมเริ่มสูญเสียอำนาจของพวกเขา มัน

อ่านเพิ่มเติม "