Blog FlipBuilder

Zde najdete všechny tipy a nápady pro digitální publikování

vydat e-knihu

Jak publikovat e-knihu

Elektronická kniha se dostane na různá místa a může být bezpečnější než tištěné svazky, které se porušují v památkových knihovnách, vydány na milost a nemilost restaurátorským postupům

Přečtěte si více "